Çevre

Novatek Endüstriyel Sistemler olarak Çevresel Sürdürebilirlik Politikamız ile;

  • Çalışanlarımızın ve diğer sosyal paydaşlarımızın çevre sistemimizin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve çevre çalışmalarına katılımını sağlamak, bunu sürdürülebilir kılmak,
  • Çevre bilincini tüm faaliyet alanlarımızda yaygınlaştırmak üzere çalışanlarımızı bilinçlendirecek ve bireysel sorumluluk kazandıracak eğitimler vermek,
  • Yürürlükteki çevre mevzuatı ve diğer gereklilikleri de dikkate alarak faaliyetlerimizi bu bilinçle yürütmek,
  • Ürün ve proseslerimizde, çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak, doğal kaynakları, enerjiyi verimli kullanmak,
  • Atıkları minimuma indirmek, ambalaj kullanımlarının geri dönüşümlü olmalarını sağlamak, kirliliği kaynağında önlemek,
  • Çevre kirliliğini azaltan ve bu konuda sosyal sorumluluğu üstlenen öncü bir kuruluş olmaktır.