FAALİYET ALANLARI

ENERJİ YÖNETİMİ

Boya uygulama sürecinin her aşamasinda kayda değer miktarda enerji gereksinimi vardır.

Enerji tüketiminde yapılacak en küçük bir tasarruf bile etkileyici sonuçlar verir .

Söz konusu tasarruf boyahanenin tüm yatırımını kendi başına kısa sürede geri ödeyebilir.

En yüksek enerji tüketimi (ya da kayıpları) boya kabin ve fırınında olup ArGe çalışmalarımızı bu kiritik konuya yoğunlaştırmış bulunuyoruz. 

Olgunlaştırdığımız enerji verimliliği projelerimiz ve yüzdesel kazanımları aşağıdaki gibidir.

Isı geri kazanım ünitesi(recupratör) (%50) 

Evaporatif / desikatif sogutma / nem alma (% 65) 

Direkt yanmalı brülör (%35)

Güneş enerjili fırınlar (%80) 

 

Faaliyetlerimiz