FAALİYET ALANLARI

YÜZEY HAZIRLAMA TESİSLERİ

Boyama prosesinin temel aşamasıdır. Yüzeyi hazırlanmadan uygulanan boya adeta temelsiz bina gibidir. Dayanımı ve koruyuculuğu sınırlıdır.

Boyanın uygulanacağı yüzeyin temiz, yağ ve pastan arındırılmış olması gerekir. 

Yüzeyin aşındırılarak pürüzlendirilmesi ve korozyon direnci arttırıcı kaplamaların uygulanması da aynı derecede önemlidir.

Bu tür süreçler her tip proje için ihtiyaç ve şartlara uygun olarak Novatek tarafından tasarlanır.

Faaliyetlerimiz