KOMBİ KABİNLER

ÇALIŞMA PRENSİBİ

 

Sistemlerimiz 4 çevrimlidir :

        BOYAMA : Kabin %100 taze hava ile çalışır. Tavandan beslenen hava düşey akışla ahavaya püskürtülen atık boya zerreciklerini sürükleyerek ortamdan uzaklaştırır ve kuru sistem filtreleme yoluyla taşıdığı atık boyadan arındırılan hava dışarı atılır

    FLASH OFF / DINLENME : Kürlenme çevrimine geçmeden önce hafif uçucu solventlerin buharlaşması için yeterli bir süre beklenmelidir. Bu aşamada da %100 taze hava ile calışılır

    FIRINLAMA/KÜRLENME : Kabin, fırın evrimine geçer ve sıcaklık istenilen dereceye ulaşarak istenilen süre kadar beklenerek boyanın kürlenmesi sağlanır. Bu çevrimde % 80 sirkülasyon % 20 taze hava kullanılır

    SOĞUMA  : Fırınlanan araçların soğuması sağlanır. %100 taze hava ile çalışır