ISITMA SISTEMLERI

Doğrudan Yanmalı

Isı kaynağı açık alev olup, oransal kontrollü atmosferik brülör aşağıdaki avantajları sağlar:
    Isı transferinde %100 verimlilik

    Yüzden daha bile fazla olduğu için boya buharlaşan çözücüyü yakıyor.

    Even more than hundred since it burns the solvent evaporating from the paint

    Very precise temperature control

    Reduction in VOC emission ( burned in circulation )

    quick heat transfer and fast start up of the oven

 

indirecet

In this type of heating system , the heat is transferred to the circulation air via a heat exchanger and the heating medium does not come into contact with the circulation air.Mainly  two types of exhange systems are used :

 

    Thermoblock heat exchanger ( flame to air ) comprising of a combustion chamber made of AISI321 stainless steel and the exchanger designed to suit the need. Heat transfer efficiency of this system is around 85 - 90 %. It can operate utilizing natural gas, LPG, diesel, etc liquid or gas fuels

    air to heating fluid type heat exhangers with copper/ steel pipes and aluminum fins in general . This system can utilize LP or HP hot water, steam , thermal oil etc. heating fluidsOverall efficiency is lower but the precion is higher in this system

    we are working on solar panels in our R&D dept

Direk ateşlenmiş

Isı kaynağı, açık alev, oransal olarak kontrol edilen atmosferik brülördür ve aşağıdaki avantajlara sahiptir

    Isı transferinin% 100 VERİMLİLİĞİ

    Yüzden daha bile fazla olduğu için boya buharlaşan çözücüyü yakıyor

    Çok hassas sıcaklık kontrolü

    VOC emisyonunda azalma (dolaşımda yanma)

    Hızlı ısı transferi ve hızlı fırında çalıştırmaindirecet

Bu tip ısıtma sisteminde ısı, bir eşanjör vasıtasıyla devridaim havasına aktarılır ve ısıtma ortamı devridaim havasıyla temasa girmez. Esasen iki çeşit ekvansiyon sistemi kullanılır:    AISI321 paslanmaz çelikten imal edilen yanma odası ve ihtiyaca uygun olarak tasarlanmış eşanjörden oluşan termoblok ısı eşanjörü (aleve havaya). Bu sistemin ısı transfer verimliliği% 85 - 90 civarındadır. Doğalgaz, LPG, dizel vb. Sıvı veya gaz yakıtları kullanarak çalışabilir

    Hava ile ısıtma sıvısı tipi ısı eşanjörleri genelde bakır / çelik boru ve alüminyum kanatlarla. Bu sistem, LP veya HP sıcak su, buhar, termal yağ vb. Isıtma akışkanlarından faydalanabilir. Tüm verimlilik daha düşüktür, ancak bu sistemde precion daha yüksektir

    Ar-Ge departmanımızdaki güneş panelleri üzerinde çalışıyoruz.